สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

671615.jpg (1566×1044)

 

⛑️SHAWPAT ได้สนับสนุนนโยบาย   กระทรวงแรงงาน ภายใต้กิจกรรม ของขวัญวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2567 “FREE SAFETY SERVICE เพื่อแรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี“ ให้กับลูกจ้าง และนายจ้าง ⛑️

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)​ ในพระราชูปถัมภ์​ ฯ ได้จัดอบรม “หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น (Basic Fire Fighting)” ให้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล

🗓️ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567

⛑️นำโดยอาจารย์ชุษฏ์ตมา สุขจำเริญ​ ทีมวิทยากรผู้บรรยาย โดยมีเจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติ จำนวน​ 37 ท่าน

💚สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้สถานศึกษามีความรู้ความสามารถด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน​💚