สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้ร่วมกับ บริษัท แอลโคเทค จำกัด โดยมีนายอภิรัฐ รัฐวินิจ ผู้บริหารด้านการพัฒนาธุรกิจและโครงการ และคุณปภัสรินทร์ ฉัตรศรัณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ มอบเครื่องเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED : Automated External Defibrillator)

6718319r

            นายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้ร่วมกับ บริษัท แอลโคเทค จำกัด โดยมีนายอภิรัฐ รัฐวินิจ ผู้บริหารด้านการพัฒนาธุรกิจและโครงการ และคุณปภัสรินทร์ ฉัตรศรัณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ มอบเครื่องเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED : Automated External Defibrillator) ให้แก่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน โดยเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัตินี้จะเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มาก เมื่อพบเจอผู้หมดสติที่อาจมาจากอาการทางหัวใจ  โดยจะนำไปติดตั้ง ณ กระทรวงแรงงานเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป