head training

65193_1resize.png (1040×1471)

?? กิจกรรมพิเศษ สำหรับสมาชิก SHAWPAT ??

(ด่วน !!! รับจำนวนจำกัดสถานประกอบการละ 1-2 ท่าน)

ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา...ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งวัน

???????????

? หัวข้อ “การป้องกันอันตรายจาก ARC FLASH”

พร้อมรับวุฒิบัตรหลังการอบรม ✍️

? วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565  

⏰️ เวลา: 09.00 - 16.30 น.

? สถานที่: โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร

???????????

?‍?พบกับวิศวกรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า?‍⚕️

?‍♂ วศ.สิทธิพงศ์  เกิดมณี  ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

✅️ มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

✅️ ลักษณะของอันตรายจากไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูง

✅️ สาเหตุของการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

✅️ อันตรายจาก ARC FLASH

✅️ การประเมินโอกาสและความรุนแรงจาก ARC FLASH และการเลือกใช้ ARC FLASH PPE

?‍♂ วศ.วุฒิพงศ์ ปัทมวิสุทธิ์  วิทยากร และอนุกรรมการเทคโนโลยีความปลอดภัยไฟฟ้าและเครื่องจักรกล SHAWPAT

✅️ เทคนิคการเลือก ARC FLASH PPE สำหรับวิศวกรไฟฟ้า และช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า

✅️ ARC FLASH Equipment Labeling

✅️ Workshop การประเมินโอกาสและความรุนแรงจาก ARC FLASH และการเลือก ARC FLASH PPE ในสถานประกอบกิจการ

???????????

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ https://forms.gle/v93gsr8f85W8TXaAA หรือสแกน QR Code ได้ตั้งแต่วันนี้ –  2 ตุลาคม 2565 นี้  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565

#สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ #SHAWPAT #Safety #Engineer #SafetyTraining #Training #OSH #ArcFlash #Westex