Facebook

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

  ที่ตั้ง  :    141 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ 10170 


  โทร. : 02 880 4803 , 02 884 1852 , 02 884 1764 , 02 884 1408 ,

                  02 880 4659 , 02 448 5505 , 02 448 5504 , 02 880 4590 ,

                  02 880 4592 , 02 403 1606-12


                 (ตามด้วยเบอร์ต่อ)


 โทรสาร :
   งานบัญชี สมาชิก ขายสื่อ : 02-8841852 ต่อ 210
   งานตรวจสิ่งแวดล้อม-ศูนย์เทคโนฯ : 02-8804591
   ศูนย์ฝึกอบรม : 02-8841853 กด 1  ติดต่องานอบรม-ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

   อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
089-9276722
ID LINE

shw_inhouse

: อบรมประเภท Inhouse
089-8949445
ID LINE

: shw_public

: อบรมประเภท Public
 089-8959445ID LINE         qrlinepipo3.jpg (451×452)

งานฝึกอบรมภาคปฏิบัติ อับอากาศ ที่สูง นั่งร้านปั้นจั่น รถยก หม้อน้ำ ดับเพลิง ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ


 กด 2   ติดต่องานบัญชี- สำนักบริหาร
   อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

089 894 4459


 กด 3   ติดต่อสมัครสมาชิก/สั่งซื้อสื่อ/ยืมสื่อ- สำนักบริหาร
   อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน      ID Line   : shawpatmember  (เบอร์ภายใน 301, 202)   


 กด 4   ติดต่องานบริการวิชาการและงานตรวจวัดสิ่งแวดล้อม-ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยฯ

   อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                 02 884 1852, 02 403 1610-12 ต่อ 401  โทรสาร 02 045 9449


แผนที่

ดูแผนที่ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ขนาดใหญ่กว่า   ดาวน์โหลดแผนที่สมาคมฯพิชชาภา