Facebook

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

  ที่ตั้ง  :    141 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ 10170 


  โทร. : 02 880 4803 , 02 884 1852 , 02 403 1606-12


                 (ตามด้วยเบอร์ต่อ)


 โทรสาร :
   งานบัญชี สมาชิก ขายสื่อ 02-4485556
   งานตรวจสิ่งแวดล้อม-ศูนย์เทคโนฯ 02-045-9449
   ศูนย์ฝึกอบรม : 02-8841853
65194_1.jpg (4334×4334)64237_1.jpg (4500×4500)


แผนที่

ดูแผนที่ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ขนาดใหญ่กว่า   ดาวน์โหลดแผนที่สมาคมฯพิชชาภา