สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

64134_2.png (759×216)

ขอเชิญสัมมนาฟรี...มีวุฒิบัตรสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและเข้าอบรม  Free Webinar....Free e-Certificate for all registrants.

หัวข้อ "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานด้วย การทำ CPR และการใช้เครื่อง AED" ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม  2564 เวลา  13.30 - 16.30 น.

รับสมัครจำนวนจำกัด...เต็มแล้วระบบลงทะเบียนจะปิดทันที

ป.ล. ท่านที่ไม่ได้เข้าสัมมนาผ่าน Webinar

สามารถรับชม Live และลุ้นรับของรางวัลได้ ทางเพจ FB: SHAWPAT

***เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย...จะได้รับอีเมล์ยืนยันการอบรมทันที

หากท่านไม่ได้รับอีเมล์ กรุณาตรวจสอบที่เมล์ขยะ (Junk mail)***