สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 118 4118 2118 3


  ≡  เงินสด     

  • จ่าย  ณ ที่ทำการสมาคมฯ ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00 น.)

  ≡  เช็ค        

สั่งจ่ายในนาม

  • สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

  • SAFETY AND HEALTH AT WORK PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND) UNDER PATRONAGE

  ≡  โอนเงิน    

  • เข้าบัญชีชื่อ   "สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ"

118 1

ธนาคารกรุงเทพ (สาขาตลิ่งชัน)

ประเภทบัญชี : สะสมทรัพย์

เลขที่บัญชี : 211-0-51828-5

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่

เลขผู้เสียภาษี : 0993000133226

สำนักงานใหญ่