สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

66158 1r

 

ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย 

 

กิจกรรมร่วมสนุก เกมส์ความปลอดภัย

เวทีจัดกิจกรรม Backdrop และพิธีกร

ของรางวัลในการทำกิจกรรม

มาสคอต (Mascot) หรือ การ์ตูนสัญลักษณ์

วิทยากร บูธความรู้ความปลอดภัย บูธเอกชน

สื่อความรู้ความปลอดภัย

อาหาร อาหารว่าง

อื่น ๆ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักบริหาร ฝ่ายบริหารโครงการพิเศษและเครือข่ายสมาชิกสัมพันธ์

โทร : 0 2884 1852 ต่อ 315 คุณพรทิพย์  สุขพลาย

อีเมล์: : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.