สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

แผนอบรม จป.เทคนิค

ระยะเวลาการอบรม

  • 3 วัน (18 ชั่วโมง)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 3,300 บาท

  • 3,000 บาท (สมาชิกสมาคมฯ)

เนื้อหาหลักสูตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง