สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น นายจ้างต้องปฎิบัติดังนี้

Rate this item
(1 Vote)
Read 978 times