สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วิธีการยกและเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยแรงกายตามหลักการยศาสตร์

Rate this item
(1 Vote)
Read 1793 times