สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ฟรี...สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมจะได้รับการแจ้งกลับภายในสิงหาคม 2566

66104_1.png (1587×2245)

66104 2

 

                 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและความปลอดภัยอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ร่วมกันกับ Japan Industrial Safety And Health Association (JISHA)  จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมจะได้รับการแจ้งกลับภายในสิงหาคม 2566