สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ : 8-10 พฤษภาคม 2551 สถานที่ : อิมแพค เมืองทองธานี

วันที่ : 10-12 พฤษภาคม 2550  สถานที่ : อิมแพค เมืองทองธานี

วันที่ : 10-13 พฤษภาคม 2549 สถานที่ : อิมแพค เมืองทองธานี

วันที่ : 9-11 พฤษภาคม 2548 สถานที่ : อิมแพค เมืองทองธานี

วันที่ : 10-12 พฤษภาคม 2547สถานที่ : อิมแพค เมืองทองธานี