สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคโลหิตกับกิจกรรม SHAWPAT ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-11.30 น.

66197_2.jpg (1280×1280)

 

           SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคโลหิตกับกิจกรรม SHAWPAT ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-11.30 น. ณ โชว์รูม วอลโว นิวตัน ตลิ่งชัน  สามารถลงทะเบียนร่วมบริจาคโลหิต ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ได้ที่ https://shorturl.asia/qlHON และ ศึกษาข้อมูลสำหรับเตรียมตัวก่อน-หลัง การบริจาคโลหิต คลิก  https://citly.me/3uMRp