สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ (เพื่อตรวจสอบคิวการจอง) ก่อนดำเนินการจองสื่อ

โทร 02-884-1852 กด 3 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมความปลอดภัย

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1

 

id-line-shawpatmember.jpg

ติดต่องานเช่ายืมสื่อ

  • โทรศัพท์ 02-8841852 ต่อ 301, 303 
  • โทรสาร 02-4485556  
  • E-Mail : member@shawpat.or.th