สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 SHAWPAT-VDO /  webshawpat /  06 สิงหาคม 2564 /  34 views

Add Your Comments

Related Videos

 •  
  Fit Test N95

  Fit Test N95

  วิธีการทดสอบความกระชับของหน้ากากอนามัย N95

  43 views

 •  
  Seven Golden Rules

  Seven Golden Rules

  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)...

  32 views

 •  
  Vision Zero ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand

  Vision Zero ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand

  พิธีร่วมลงนามสัตยาบันและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันด้วย...

  43 views