สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 SHAWPAT-VDO /  webshawpat /  21 ธันวาคม 2564 /  135 views

ก้าวสู่ปีที่ 34 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

Add Your Comments

Related Videos

 •  
  34 years anniversary

  34 years anniversary

  SHAWPAT ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยฯ ของประเทศไทย

  161 views

 •  
  SHAWPAT CSR

  SHAWPAT CSR

  SHAWPAT ให้สร้างสุข ปลุกพลัง สร้างสรรค์สังคม

  85 views

 •  
  SAVE SHAWPAT SAVE WORLD

  SAVE SHAWPAT SAVE WORLD

  5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)  SHAWPAT...

  88 views