สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 SHAWPAT-VDO /  webshawpat /  21 ธันวาคม 2564 /  88 views

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)  SHAWPAT ช่วยดูแลและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด "SHAWPAT CSR ห่วงใย ใส่ใจสังคม

Add Your Comments

Related Videos

 •  
  34 years anniversary

  34 years anniversary

  SHAWPAT ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยฯ ของประเทศไทย

  161 views

 •  
  Get to know SHAWPAT Thailand

  Get to know SHAWPAT Thailand

  ก้าวสู่ปีที่ 34 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

  135 views

 •  
  SHAWPAT CSR

  SHAWPAT CSR

  SHAWPAT ให้สร้างสุข ปลุกพลัง สร้างสรรค์สังคม

  85 views