สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 13.20 น. นายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าพบ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

66210 5 

            วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 13.20 น. นายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าพบ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2567

 

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 13.25 น. นายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าพบ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

66210 5 

            วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 13.25 น. นายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าพบ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2567 

 

66210 3

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

66211 06

 

              วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า ชั้น 2 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

 

66201_06.jpg (5472×3648)

 

              ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ  Japan Industrial Safety and Health Association (JISHA) และ Occupational Health and Safety at Work Association (OSHWA) ประชุมภายใต้ห้วข้อ Concept of holding Safety and Health Convention in Thailand โดยมีผู้แทนจากสถานฑูตญี่ปุ่นเข้าร่วมสังเกตการณ์ 2 ท่านในระหว่างสัมมนา (Mr.Kobayashi and Mr.Miyata) ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์

 

 

              ในวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2566 จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานให้กับผู้ที่สนใจ และดูงานที่ Mitsubishi Elevator Training Center

 

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้ตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานระดับสากลอย่างต่อเนื่องของ ISO 9001 : 2015 ISO 45001 : 2018 จาก The British Standards Institution (BSI)

66194_04.jpg (1200×800)

 

                  ในวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2566 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้ตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานระดับสากลอย่างต่อเนื่องของ ISO 9001 : 2015 ISO 45001 : 2018 จาก The British Standards Institution (BSI)

 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้จัดกิจกรรมทบทวนแผนการอพยพหนีไฟและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า ชั้น 2

66195_40.jpg (1758×1245)

 

              ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้จัดกิจกรรมทบทวนแผนการอพยพหนีไฟและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า ชั้น 2 โดยมีนายโสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคม เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง และได้รับเกียรติจากอาจารย์ชุษฎ์ตมา สุขจำเริญ มาเป็นวิทยากร และหน่วยงานดับเพลิงบางขุนนนท์นำเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและรถดับเพลิงมาในการฝึกซ้อมครั้งนี้

              การอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการบรรยายให้ความรู้ในการดับเพลิงเบื้องต้น สาธิตวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ฝึกทำ CPR และการใช้เครื่อง AED จำลองสถานการณ์ ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ฝึกเอาตัวรอดจากกลุ่มควัน

              โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผู้บริหาร กรรมการ วิทยากร เจ้าหน้าที่และผู้รับการอบรม เข้าร่วมฝึกซ้อมอพฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและในความร่วมมือเป็นอย่างดี จำนวนกว่า 200 ท่าน

 

วันที่ 23-26 ตุลาคม 2566 ผู้แทนสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ และ ผู้แทนจากสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานเข้าร่วมประชุม APOSHO (Asia-Pacific Occupational Safety and Health Organization) ครั้งที่ 37 ณ ประเทศมาเลเซีย

66185_18.jpg (1280×800)

 

               วันที่ 23-26 ตุลาคม 2566 ผู้แทนสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ และ ผู้แทนจากสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานเข้าร่วมประชุม APOSHO (Asia-Pacific Occupational Safety and Health Organization) ครั้งที่ 37 ณ ประเทศมาเลเซีย

               ในการนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทรัพยากรมนุษย์ของมาเลเซียเป็นสักขีพยานในการมอบธง APOSHO ส่งต่อให้ SHAWPAT เป็นเจ้าภาพจัดงาน APOSHO ครั้งที่ 38 ในวันที่ 14-17 พฤจิกายน 2567 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการขับเคลื่อน เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในระดับนานาชาติ เพื่อให้คนทำงานมีความปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี และมีความสุขในการทำงาน

 

ภายในงานมีการมอบรางวัลให้กับสถานประกอบกิจการดีเด่นต้นแบบความปลอดภัยในด้านต่างๆ มอบโล่แก่ผู้ให้การสนับสนุน ผู้ทำคุณประโยชน์ และวิทยากรนั่งร้านที่สูง หรือรถกระเช้า รุ่นที่ 6 เวทีสัมมนาวิชาการ นิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน การสาธิตการตรวจสอบและการบังคับเครื่องจักรสำหรับยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง(รถกระเช้า) และการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนที่สูง

66178_04.jpg (1280×800)

 

                 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคม ได้ร่วมพิธีเปิดงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3 โดยมีนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการมอบรางวัลให้กับสถานประกอบกิจการดีเด่นต้นแบบความปลอดภัยในด้านต่างๆ มอบโล่แก่ผู้ให้การสนับสนุน ผู้ทำคุณประโยชน์ และวิทยากรนั่งร้านที่สูง หรือรถกระเช้า รุ่นที่ 6 เวทีสัมมนาวิชาการ นิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน การสาธิตการตรวจสอบและการบังคับเครื่องจักรสำหรับยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง(รถกระเช้า) และการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนที่สูง โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง

 

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะอนุกรรมการสัมมนาวิชาการ APOSHO ครั้งที่ 38" ครั้งที่ 4/2566

66172_3.jpg (1479×1109)

 

                26 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะอนุกรรมการสัมมนาวิชาการ APOSHO ครั้งที่ 38" ครั้งที่ 4/2566 กล่าวเปิดประชุมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ประธานคณะกรรมการ ฯ ดำเนินการประชุมโดย ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีการนำเสนอความคืบหน้าและข้อสรุปการคัดเลือก Keynote Speakers และหัวข้อเรื่องสัมมนา รวมถึงรูปแบบและการจัดเตรียมงานนิทรรศการ APOSHO 38

               คณะอนุกรรมการให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการจัดประชุมนานาชาติครั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและเผยแพร่งานความปลอดภัยสู่องค์กรนานาชาติ